Iran · Politics · Travel

A little note in Farsi – An American in Iran expresses her opinion on one aspect of Iranian culture and her shared sentiment

NativeIndianSpirit

بسم الله الرحمن الرحيم

در ايران خيلي از مردم از من مي پرسند چرا من شعار مرگ بر امريكا سر مي دهم ، دولتهاي ايالات متحده ، در حدود ٩٠ ميليون نفر از اقوام سرخپوست من را فقط براي استفاده از منابع انها و فرهنگ انها كشته أند ، و امروزه هم انها را در زندانها شكنجه مي دهند و مي كشند، انها فرهنگ من را نابود كردند و مردم را درگير سكس و بيماري هاي ان كرده أند و أقوام مرا به زور به اردوگاهها بردندو از انها به عنوان برده استفاده كردند ، اين همان كشوري است كه روي خون اجداد من بنيان گذاري شده و هيچ كس از سرخ پىستان در اين رژيم امنيت ندارند.امروزه به خاور ميانه امدم و ميبينم كه در اينجا مردم از امريكا حمايت نمي كنند و مانند أجدادم با انها مبارزه خواهم كرد و مي بينم كه دولت ايالات متحده همان رفتاري را كه با اجداد من داشته است با همين مردم خاور ميانه دارد، من وقتي كه امريكا را ترك كردم ، هيچ چيز براي از دست داشتن نداشتم، چون همه چيز من قبل تولدم از بين رفته است ، و من اميدوارم كه يك روزي همه اين افتخارات گذشتگان من به اين سرزمين بازگردد، و تا جايي كه در توانم است ديگر اجازه نخواهم داد تا كه بلايي كه بر سر مردمانم أوردند .، بر سر ديگر ملتها بياورند،و قدر اين جايي كه هم اكنون هستم را مي دانم ، امروزه همانند دينم كه براي امام حسين عليه السلام گريه مي كنم ، براي أجداد مظلومم هم گريه خواهم كرد.

10917823_10204738576936765_16545317711290586_n 

اني حمزه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s